Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2019); Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
Tổng hợp kết quả các môn thi đấu tại Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống năm 2019