Điền kinh Nam Định tiếp tục góp công lớn cho đội tuyển Việt Nam tại Asiad 2018
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành theo Luật Du lịch 2017
Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống huyện Hải Hậu năm 2018 thành công rực rỡ