Thành phố Nam Định trang hoàng rực rỡ đón Xuân Nhâm Dần 2022
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động truyền thông Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2021)