Khai mạc Hội Báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại Nam Định
Sôi nổi các hoạt động thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi
Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống huyện Hải Hậu năm 2018 thành công rực rỡ