Thư viện tỉnh Nam Định tham dự Chung kết Hội thi Cán bộ Thư viện giỏi năm 2018
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn Luật Du lịch số 09/2017/QH 14 và các văn bản quy định chi tiết
Hải Hậu tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018