Lịch Công tác Sở Văn Hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Nam Định Năm 2020

Từ ngày 03/08/2020 đến 09/08/2020

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
03/08/2020
Thứ Ba
04/08/2020
Thứ Tư
05/08/2020
Thứ Năm
06/08/2020
Thứ Sáu
07/08/2020
Thứ Bảy
08/08/2020
Chủ Nhật
09/08/2020