Lịch Công tác Sở Văn Hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Nam Định Năm 2020

Từ ngày 17/08/2020 đến 23/08/2020

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
17/08/2020
Thứ Ba
18/08/2020
Thứ Tư
19/08/2020

+ 8h00, tại phòng họp số 2, tầng 4 – Trụ sở UBND tỉnh: Dự Lễ khai trương trực tuyến toàn quốc Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

(đ/c Tâm-PGĐ Sở)

Thứ Năm
20/08/2020

+ 8h30, tại Nhà Văn hóa 3-2: Dự Lễ tuyên dương thành tích học sinh giỏi năm học 2019-2020.

(đ/c Giám đốc Sở)

+ 14h00, tại Hội trường tầng 2, Sở KH&CN: Dự HĐ nghiệm thu cấp tỉnh đề tài NTM.

(đ/c Trung-PGĐ Sở)

Thứ Sáu
21/08/2020

+ 14h00, tại phòng họp số 1, tầng 4 – Trụ sở UBND tỉnh: Họp công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V.

(đ/c Giám đốc Sở)

Thứ Bảy
22/08/2020
Chủ Nhật
23/08/2020