Lịch Công tác Sở Văn Hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Nam Định Năm 2021

Từ ngày 08/11/2021 đến 14/11/2021

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
08/11/2021
Thứ Ba
09/11/2021
Thứ Tư
10/11/2021
Thứ Năm
11/11/2021
Thứ Sáu
12/11/2021
Thứ Bảy
13/11/2021
Chủ Nhật
14/11/2021