Lịch Công tác Sở Văn Hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Nam Định Năm 2021

Từ ngày 15/11/2021 đến 21/11/2021

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
15/11/2021
Thứ Ba
16/11/2021
Thứ Tư
17/11/2021
Thứ Năm
18/11/2021
Thứ Sáu
19/11/2021
Thứ Bảy
20/11/2021
Chủ Nhật
21/11/2021