Lịch Công tác Sở Văn Hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Nam Định Năm 2021

Từ ngày 22/11/2021 đến 28/11/2021

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
22/11/2021
Thứ Ba
23/11/2021
Thứ Tư
24/11/2021
Thứ Năm
25/11/2021
Thứ Sáu
26/11/2021
Thứ Bảy
27/11/2021
Chủ Nhật
28/11/2021