Lịch Công tác Sở Văn Hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Nam Định Năm 2021

Từ ngày 29/11/2021 đến 05/12/2021

Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
29/11/2021
Thứ Ba
30/11/2021
Thứ Tư
01/12/2021
Thứ Năm
02/12/2021
Thứ Sáu
03/12/2021
Thứ Bảy
04/12/2021
Chủ Nhật
05/12/2021