Trình bày 1-20 trong số 171 mục.
Lĩnh vựcTên thủ tụcMức độ ba
 
Văn hóa, Thể thao và Du lịchTTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Văn hóa, Thể thao và Du lịchThủ tục hành chínhvề việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Văn hóa, Thể thao và Du lịchThủ tục hành chínhvề việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Văn hóa, Thể thao và Du lịchThủ tục hành chính về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Văn hóa, Thể thao và Du lịchPhân công công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC Sở VHTTDL Nam Định
Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Lĩnh vực Du lịchThủ tục cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địaĐăng ký
Lĩnh vực Du lịchThủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tếĐăng ký
Lĩnh vực Du lịchThủ tục đổi Thẻ hướng dẫn viên du lịchĐăng ký
Lĩnh vực Du lịchThủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịchĐăng ký
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Golf
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lặn biển thể thao giải trí
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taewondo
Lĩnh vực Thể thaoThủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karate