Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương

Chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017 là “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” với ý nghĩa nhằm trân trọng những phút giây sum họp của mọi gia đình Việt Nam bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm

Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 04/5/2001 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg trong đó nêu rõ “lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017 là “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” với ý nghĩa nhằm trân trọng những phút giây sum họp của mọi gia đình Việt Nam bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm.

Bữa cơm là thành quả lao động của các thành viên trong gia đình, là nơi trao truyền những kinh nghiệm giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, gắn kết tình cảm giữa các thành viên để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Qua đó nêu cao những giá trị của gia đình, đó là tình cảm của ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, anh em; tôn kính bậc sinh thành; yêu thương chăm sóc con trẻ.

Bữa cơm trong gia đình gắn kết các thành viên gia đình, xây dựng mối quan hệ bền chặt và nâng cao hạnh phúc gia đình. Giáo dục các thành viên trong gia đình nhận thức được giá trị của những giây phút sum họp bên bữa cơm gia đình từ đó giáo dục trách nhiệm của mỗi thành viên trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Đ-H-L

Các Tin khác