Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định vừa ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

Quy định này gồm 03 chương, 22 điều, quy định về nguyên tắc, mô hình quản lý và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành của tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện); đơn vị quản lý khu du lịch; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cộng đồng dân cư có tham gia hoạt động tại các khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Khu du lịch trên địa bàn tỉnh được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh phải được quản lý theo quy định của pháp luật. Khu du lịch được hình thành từ nguồn kinh phí nhà nước thì do UBND cấp huyện quản lý. Khu du lịch được hình thành từ nguồn kinh phí do doanh nghiệp đầu tư thì do doanh nghiệp quản lý.

Đối với khu du lịch có phạm vi địa giới hành chính từ 02 cơ quan cấp huyện trở lên thì căn cứ quy mô, tính chất, yêu cầu phát triển du lịch và tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động quản lý khu du lịch bao gồm: Khoản thu từ hoạt động dịch vụ tại khu du lịch; khoản thu từ phí tham quan được trích để lại theo quy định; khoản tài trợ và đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện Quyết định./.

File ttài liệu:
QD ban hanh Quy dinh mo hinh quan ly khu du lich cap tinh.pdf

Các Tin khác
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tổ chức Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2019 28/06
- Thông báo Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2019 31/05
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh 13/05
- Khai trương khách sạn tiêu chuẩn 4 sao Nam Cường Nam Định 06/05
- Khai trương Mùa du lịch biển tỉnh Nam Định năm 2019 02/05
- Hội nghị phối hợp công tác “Gắn kết hoạt động giáo dục tại bảo tàng và di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp du lịch” 05/04
- Những điểm mới trong việc cấp thị thực điện tử và danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử tại Nghị định số 17/2019/NĐ-CP 19/03
- Chợ Tết “ Một thoáng Thành Nam” năm 2019 và tổ chức đón Đoàn Farmtrip khảo sát Hội chợ Viềng Xuân năm 2019 13/02
- Du xuân trên đất Thành Nam 30/01
- Đề án: Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn 10/01
- Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm, huyện Vụ Bản phát triển loại hình du lịch giáo dục trải nghiệm - Hướng đi hiệu quả 24/12
- Lễ công bố chính thức hoạt động Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam 02/10
- Phát động cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Nam Định năm 2018 28/09
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành theo Luật Du lịch 2017 20/09
- Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 28/08