Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

.

File ttài liệu:
Ke hoach to chuc hoi nghi dien hinh tien tien.pdf

Các Tin khác
- Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 01/07
- Kế hoạch Tổ chức giải Bóng chuyền "Bông lúa vàng" tỉnh Nam Định lần thứ II - Cúp Agribank năm 2020 25/06
- Kế hoạch luân chuyển, điều động vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở 2020 22/06
- Tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020 15/06
- Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Nam Định năm 2020 05/06
- Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em 25/05
- Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 08/05
- Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy 07/05
- Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 03/05
- Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 27/04
- Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020. 22/04
- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 21/04
- Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, năm 2020. 11/04
- Kế hoạch Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020 của Sở VHTTDL 07/04
- Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 31/03