Tỉnh Nam Định tham gia Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, ngày 22/11/2021 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 02, Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội tổ chức khai mạc Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam”.

Tham gia Triển lãm gồm nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch các tỉnh, thành phố như: Nam Định, Tuyên Quang, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai; Trung tâm văn hóa, Triển lãm các tỉnh, thành phố; Các làng nghề truyền thống, các nghệ nhân thủ công mỹ nghệ và các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Đến với Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định giao Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức trưng bày “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Bản sắc và giá trị”. Nội dung trưng bày Triển lãm gồm các chủ đề:

1. Nam Định - Trung tâm của Tín ngưỡng thờ Mẫu.

2. Các thực hành của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

3. Bản sắc và giá trị của Di sản.

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học, vinh danh Di sản

Trưng bày “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Bản sắc và giá trị” là hoạt động văn hóa trong khuôn khổ Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa, các di tích, danh lam thắng cảnh của Việt Nam với nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế. Trưng bày giới thiệu các tài liệu, hình ảnh, hiện vật phản ánh bản sắc và giá trị của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Trong đó các thực hành của tín ngưỡng đã được UNESCO ghi danh trong Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Thông qua trưng bày giúp công chúng nhận diện đúng về bản chất và giá trị của Di sản, góp phần phê phán, ngăn chặn các thực hành sai lệch về Di sản. Đây còn là dịp quảng bá hình ảnh quê hương Nam Định - Trung tâm của Tín ngưỡng thờ Mẫu, tạo cơ hội phát triển du lịch.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng trực tiếp từ ngày 22 đến ngày 27/11/2021 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

Triển lãm online diễn ra từ ngày 22/11 - 31/12 trên Website của Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (http://trienlamvhnt.vn) và Cục Di sản văn hóa.

PV

Các Tin khác
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch ghi hình tập Phim tài liệu giới thiệu, quảng bá các giá trị của di sản văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh Nam Định 29/11
- Nghề dệt Chiếu cói ở thôn Liêu Hải, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng 29/11
- Khả Lang - nơi đào tạo nhiều thế hệ Cung văn cho Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ 29/11
- Độc đáo những cây cầu Ngói ở Nam Định 29/11
- Di tích Lịch sử quốc gia Đền, chùa Hà Dương, xã Hoàng Nam 29/11
- Di tích Phủ Thông Khê nơi phụng thờ Thái phi Trần Thị Ngọc Đài và Lịch sử Hội hoa trượng trong Lễ hội Phủ Dầy 29/11
- Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” của Chính phủ 29/11
- Các di tích phụng thờ Đức thánh Triệu Việt Vương trên địa bàn tỉnh Nam Định, thực trạng quản lý và phát huy giá trị 22/11
- Thân vệ Đại tướng quân Trần Nhân Trứ 22/11
- Danh tướng Nguyễn Đăng 22/11
- Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Nam Định sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội” 22/11
- Quốc công Đặng Tất và danh tướng Đặng Dung hai nhân vật lịch sử kiệt xuất thời Hậu Trần 22/11
- Phong tục “Đầu năm mua Muối” và Muối trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người Việt 22/11
- Hội bảo vệ và phát huy di sản “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tỉnh Nam Định tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 22/11
- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tại các di tích xếp hạng trên địa bàn tỉnh Nam Định 22/11