Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa năm 2023
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa năm 2023
Các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (1963 - 2023)
Các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (1963 - 2023)
Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2023
Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Nam Định năm 2023
Ngày hội cùng bạn đọc sách với chủ đề " Sách: Nhận thức - đổi mới - sáng tạo"
Ngày hội cùng bạn đọc sách với chủ đề " Sách: Nhận thức - đổi mới - sáng tạo"
Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam”
Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam”
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định tham gia Liên hoan Chèo toàn quốc - 2022 tại tỉnh Hà Nam
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định tham gia Liên hoan Chèo toàn quốc - 2022 tại tỉnh Hà Nam
Chương trình nghệ thuật Hát lên Việt Nam chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022)
Chương trình nghệ thuật Hát lên Việt Nam chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022)
Chương trình nghệ thuật đặc sắc của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định tại Hải Hậu
Chương trình nghệ thuật đặc sắc của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định tại Hải Hậu
Tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nam Định năm 2022
Tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nam Định năm 2022
Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định giành Huy chương Bạc tại Hội diễn “Hội tụ sông Hồng” mở rộng năm 2022
Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm tỉnh Nam Định giành Huy chương Bạc tại Hội diễn “Hội tụ sông Hồng” mở rộng năm 2022
Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển Lãm tỉnh Nam Định  tuyên truyền hướng tới SEA Games 31
Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển Lãm tỉnh Nam Định tuyên truyền hướng tới SEA Games 31
Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022)
Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022)
Triển lãm Báo Xuân Nhâm Dần năm 2022 tại Nam Định
Triển lãm Báo Xuân Nhâm Dần năm 2022 tại Nam Định