Từ 01/7/2024 sử dụng thống nhất tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng
Từ 01/7/2024 sử dụng thống nhất tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng
Ngành Văn hóa đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập
Ngành Văn hóa đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3)  với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”
Khai mạc Festival Phở 2024 với chủ đề “Con đường phở Việt”
Khai mạc Festival Phở 2024 với chủ đề “Con đường phở Việt”
Khai mạc Chợ Tết "Một thoáng Thành Nam" Xuân Giáp Thìn 2024
Khai mạc Chợ Tết "Một thoáng Thành Nam" Xuân Giáp Thìn 2024
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
20 năm thực hiện Công ước Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể của UNESCO
20 năm thực hiện Công ước Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể của UNESCO
Lan tỏa giá trị di sản văn hóa “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”
Lan tỏa giá trị di sản văn hóa “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”
Tuyên truyền triển khai thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử cho công
Tuyên truyền triển khai thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử cho công
Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch
Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch
Giải Vô địch Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định 2023
Giải Vô địch Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định 2023
Khai mạc Giải vô địch bóng bàn, cầu lông tỉnh năm 2023
Khai mạc Giải vô địch bóng bàn, cầu lông tỉnh năm 2023