Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, giai đoạn 2022 – 2025 của Sở VHTTDL
Căn cứ Nghị định số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2025; Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025; Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2022- 2025;
Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dântrong 3 tháng cuối năm 2022 tại Sở VHTTDL
Trong 9 tháng vừa qua, công tác CCHC của Sở đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ công, giúp cho lãnh đạo Sở nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính công và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ cá nhân, tổ chức của đội ngũ cán bộ, công chức.Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở trong việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung và lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch gia đình trong nhưng năm tiếp theo.
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định giành nhiều thành tích  tại Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định giành nhiều thành tích tại Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022
Chuỗi sự kiện "Ngày của Phở năm 2022" sẽ được tổ chức tại Nam Định từ ngày 10 đến 12-12
Chuỗi sự kiện "Ngày của Phở năm 2022" sẽ được tổ chức tại Nam Định từ ngày 10 đến 12-12
Tối nay, 19/10 khai mạc đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX năm 2022
Tối nay, 19/10 khai mạc đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX năm 2022
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định  biểu diễn báo cáo vở chèo “Trọn đời vì nước non”
Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định biểu diễn báo cáo vở chèo “Trọn đời vì nước non”
Kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022 của Sở VHTTDL
Kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022 của Sở VHTTDL
Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung công tác chỉ đạo  Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025
Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung công tác chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025
Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
Sở VHTTDL tổ chức Lễ phát động hưởng ứng cuộc vận động  “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”  và Giải chạy Việt dã tỉnh năm 2022
Sở VHTTDL tổ chức Lễ phát động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Giải chạy Việt dã tỉnh năm 2022
Hành trình khảo sát xây dựng di sản văn hóa ẩm thực tiêu biểu 5 tỉnh, thành phố phía Bắc tại Nam Định
Hành trình khảo sát xây dựng di sản văn hóa ẩm thực tiêu biểu 5 tỉnh, thành phố phía Bắc tại Nam Định
Lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính  cho CLB Bóng đá Nam Định
Lễ ký kết và công bố nhà tài trợ chính cho CLB Bóng đá Nam Định
Hội nghị tổng kết ngành  Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021
Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  trong tình hình mới
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Thư viện tỉnh Nam Định - Linh hoạt thích ứng phục vụ bạn đọc, đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19
Với trên 141.000 bản sách và gần 120 loại sách báo và tạp chí,… thuộc đa dạng các môn ngành tri thức, được bổ sung, cập nhật thường xuyên, Thư viện tỉnh Nam Định thực sự là trung tâm thông tin - tư liệu quan trọng, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, với hàng chục ngàn lượt độc giả mỗi năm.