Hội nghị tổng kết ngành  Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021
Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  trong tình hình mới
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Thư viện tỉnh Nam Định - Linh hoạt thích ứng phục vụ bạn đọc, đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19
Với trên 141.000 bản sách và gần 120 loại sách báo và tạp chí,… thuộc đa dạng các môn ngành tri thức, được bổ sung, cập nhật thường xuyên, Thư viện tỉnh Nam Định thực sự là trung tâm thông tin - tư liệu quan trọng, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, với hàng chục ngàn lượt độc giả mỗi năm.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dc giao năm 2021
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dc giao năm 2021
Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Nam Định
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đột phá trong công tác cải cách hành chính
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đột phá trong công tác cải cách hành chính
Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Trong 6 tháng đầu năm, công tác Cải cách hành chính (CCHC) của ngành VHTTDL đã được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo sâu sát bằng việc các hoạt động cụ thể như: Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và có những giải pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế về CCHC. Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với việc thực hiện quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC theo cơ chế “Một cửa” tại Trung tâm hành chính công, đã giúp cho việc đơn giản các TTHC và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn, chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố kịp thời.
Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV  và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ Khai mạc và kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ Khai mạc và kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương
Tuyên truyền lưu động: Lan tỏa thông điệp ngày bầu cử
Tuyên truyền lưu động: Lan tỏa thông điệp ngày bầu cử
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đồng chí  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định cùng Lãnh đạo Sở VHTTDL và các sở, ngành chức năng của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Giao Thuỷ
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định cùng Lãnh đạo Sở VHTTDL và các sở, ngành chức năng của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Giao Thuỷ