Thông cáo báo chí về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Thông cáo báo chí về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định ủng hộ đồng bào miền Trung bão lũ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định ủng hộ đồng bào miền Trung bão lũ
Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mít tinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)
Mít tinh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)
Nam Định tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh  lần thứ XX
Nam Định tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và bế mạc Đại hội
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và bế mạc Đại hội
Đường phố Thành Nam và các huyện rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)
Đường phố Thành Nam và các huyện rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tuập huấn, đào tạo cho cán bộ làm cán bộ làm công tác quản trị Hệ thống thông tin báo cáo thuộc các phòng QNNN, Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tuập huấn, đào tạo cho cán bộ làm cán bộ làm công tác quản trị Hệ thống thông tin báo cáo thuộc các phòng QNNN, Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone
Hội nghị tập huấn, triển khai đào tạo vận hành và quản trị hệ thống phần mềm quản lý trong lĩnh vực văn hóa, thông tin tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định.
Hội nghị tập huấn, triển khai đào tạo vận hành và quản trị hệ thống phần mềm quản lý trong lĩnh vực văn hóa, thông tin tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020-2025
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020-2025
Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra liên ngành việc thực hiện tạm dừng kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra liên ngành việc thực hiện tạm dừng kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các huyện, thành phố kiểm tra việc thực hiện tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, đón tiếp khách tham quan, du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa… để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các huyện, thành phố kiểm tra việc thực hiện tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, đón tiếp khách tham quan, du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa… để phòng, chống dịch bệnh Covid-19