Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí, tuyên truyền dựng gian hàng Ngày của Phở 12 tháng 12
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí, tuyên truyền dựng gian hàng Ngày của Phở 12 tháng 12
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế và in ấn phẩm Cẩm nang du lịch Nam Định
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế và in ấn phẩm Cẩm nang du lịch Nam Định
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí, tuyên truyền, dựng gian hàng Ngày của Phở 12 tháng 12.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí, tuyên truyền, dựng gian hàng Ngày của Phở 12 tháng 12.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê hội trường, ăn uống phục vụ Ngày của Phở 12 tháng 12.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê hội trường, ăn uống phục vụ Ngày của Phở 12 tháng 12.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế và in ấn phẩm Cẩm nang du lịch Nam Định
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết kế và in ấn phẩm Cẩm nang du lịch Nam Định
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In tài liệu hướng dẫn thực hiện công tác gia đình
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In tài liệu hướng dẫn thực hiện công tác gia đình
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In tài liệu hướng dẫn thực hiện công tác gia đình.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In tài liệu hướng dẫn thực hiện công tác gia đình.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị âm thanh hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị âm thanh hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Mua sắm trang thiết bị âm thanh hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Mua sắm trang thiết bị âm thanh hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu May Áo vest Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu May Áo vest Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu May Áo vest Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu May Áo vest Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí gian hàng trưng bày triển lãm "Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt - Bản sắc và giá trị" tham gia Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí gian hàng trưng bày triển lãm "Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt - Bản sắc và giá trị" tham gia Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí gian hàng trưng bay triển lãm "Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt - Bản sắc và giá trị" Tham gia Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang trí gian hàng trưng bay triển lãm "Tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt - Bản sắc và giá trị" Tham gia Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022
Quyết định Về việc cho thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công của Trung tâm thể thao thành tích cao
Quyết định Về việc cho thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản công của Trung tâm thể thao thành tích cao
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm dụng cụ, trang phục phục vụ công tác tập luyện và thi đấu thể dục thể thao
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm dụng cụ, trang phục phục vụ công tác tập luyện và thi đấu thể dục thể thao