Thông báo kết quả chỉ định thầu
Tu bổ, tôn tạo tiền đường An Lá xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chỉ định thầu
Tu bổ, tôn tạo trung đường di tích đền chùa Vĩnh Lại xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chỉ định thầu
Tu bổ, tôn tạo tiền đường di tích Đình - Chùa thôn Bườn xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chỉ định thầu
Tu bổ, tôn tạo tiền đường di tích đền Cây Quế xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chỉ định thầu
Tu bổ, tôn tạo trung đường di tích đền, chùa Thọ Tung xã Nam Hùng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chỉ định thầu
Tu bổ, tôn tạo hậu cung di tích đền chùa Hạ Kỳ xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chỉ định thầu
Tu bổ tôn tạo di tích đền Ninh Xá, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chỉ định thầu
Tu bổ tôn tạo nhà số 7 Bến Ngự
Thông báo đấu thầu
Tu bổ, tôn tạo nhà số 7 Bến Ngự
Thông báo đấu thầu
Tu bổ, tôn tạo tiền đường di tích đền chùa Hạ Kỳ xã Nghĩa Tịnh huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định
Thông báo đấu thầu
Tu bổ, tôn tạo tiền đường di tích đền Ninh Xá xã Yên Ninh huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
Thông báo đấu thầu
Tu bổ, tôn tạo tiền đường di tích đền Cây Quế xã Mỹ Tân huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Thông báo đấu thầu
Tu bổ, tôn tạo tòa tiền đường đền An Lá xã Nghĩa An huyện Nam Trực tỉnh Nam Định
Thông báo đấu thầu
Tu bổ, tôn tạo trung đường di tích đền, chùa Thọ Tung xã Nam Hùng huyện Nam Trực tỉnh Nam Định
Thông báo đấu thầu
Tu bổ, tôn tạo trung đường đền chua Vĩnh Lại Vĩnh Hòa huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định