Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024
Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024
Kế hoạc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024
Kế hoạc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024
Chương trình công tác trọng tâm năm 2024
Chương trình công tác trọng tâm năm 2024
Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2024
Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê bàn ghế, nhà rạp phục vụ các hoạt đồng thể thao tại phiên Chợ tết “Một thoáng Thành Nam” xuân Giáp Thìn 2024
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê bàn ghế, nhà rạp phục vụ các hoạt đồng thể thao tại phiên Chợ tết “Một thoáng Thành Nam” xuân Giáp Thìn 2024
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Thuê màn hình led phục vụ chương trình nghệ thuật “Tết quê hương” năm 2024
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Thuê màn hình led phục vụ chương trình nghệ thuật “Tết quê hương” năm 2024
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
Kế hoạch Thực hiện công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Kế hoạch Thực hiện công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Kế hoạch nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024
Kế hoạch nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024
Kế hoạch Tổ chức phiên Chợ tết “Một thoáng Thành Nam” xuân Giáp Thìn - 2024
Kế hoạch Tổ chức phiên Chợ tết “Một thoáng Thành Nam” xuân Giáp Thìn - 2024
Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2024 của Sở VHTTDL
Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2024 của Sở VHTTDL
Kế hoạch mua sắm thường xuyên tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị năm 2024
Kế hoạch mua sắm thường xuyên tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị năm 2024