Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
Quyết định ban hành quy chế quản lý tài sản công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Quyết định ban hành quy chế quản lý tài sản công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định 2018
Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp tỉnh Nam Định
Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp tỉnh Nam Định
Kế hoạch tuyên truyền văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao
chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018)
Quyết định về việc ban hành quy chế văn thư lưu trữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định