Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Kế hoạch Tuyên truyền triển khai các giải pháp thực hiện Đề án 06/CP của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Kế hoạch Tuyên truyền triển khai các giải pháp thực hiện Đề án 06/CP của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định
Phòng, chống tham nhũng năm 2023
Phòng, chống tham nhũng năm 2023
Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Nam Định năm 2023
Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Nam Định năm 2023
Về việc hưởng ứng cuộc thi Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ
Về việc hưởng ứng cuộc thi Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ
Kế hoạch Tổ chức các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2023 trên Sân vận động Thiên Trường tỉnh Nam Định
Kế hoạch Tổ chức các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2023 trên Sân vận động Thiên Trường tỉnh Nam Định
Kế hoạch Phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
Kế hoạch Phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023
Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023
Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023
Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023
Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác VHTTDL năm 2022; Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú năm 2023
Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác VHTTDL năm 2022; Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú năm 2023
Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch mua sắm thường xuyên tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị năm 2023
Kế hoạch mua sắm thường xuyên tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị năm 2023
Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2023
Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2023
KH thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023
KH thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023