Thông báo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhành Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ hạng IV lên hạng III
Thông báo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhành Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ hạng IV lên hạng III
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịchtừ hạng IV lên hạng III năm 2020
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịchtừ hạng IV lên hạng III năm 2020
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020
Thông báo kết quả điểm sát hạch kỳ xét đặc cách VĐV đạt huy chương tại ASIAD, SEAGAME làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2020
Thông báo kết quả điểm sát hạch kỳ xét đặc cách VĐV đạt huy chương tại ASIAD, SEAGAME làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL năm 2020
Công bố Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng CDNN ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ hạng IV lên hạng III năm 2020
Công bố Danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng CDNN ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ hạng IV lên hạng III năm 2020
Điều chỉnh thời gian, nội dung, thể thức giải Cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Nam Định 2020
Điều chỉnh thời gian, nội dung, thể thức giải Cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Nam Định 2020
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển đặc cách VĐV đạt huy chương tại ASIAD, SEAGAME làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở VHTTDL năm 2020
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển đặc cách VĐV đạt huy chương tại ASIAD, SEAGAME làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở VHTTDL năm 2020
Triệu tập thí sinh dự tuyển kỳ xét tuyển đặc cách năm 2020
Triệu tập thí sinh dự tuyển kỳ xét tuyển đặc cách năm 2020
Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - 2021
Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - 2021
Thành tích đạt được tại giải VOVINAM trẻ toàn quốc tại Hậu Giang 2020
Thành tích đạt được tại giải VOVINAM trẻ toàn quốc tại Hậu Giang 2020
Công điện khẩn về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 7 năm 2020
Công điện khẩn về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 7 năm 2020
Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển đặc cách VĐV năm 2020 vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển đặc cách VĐV năm 2020 vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp sơ kết 9 tháng đầu năm 2020
Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp sơ kết 9 tháng đầu năm 2020
thông báo Cuộc thi ảnh,video,clip du lịch Lai Châu năm 2020
thông báo Cuộc thi ảnh,video,clip du lịch Lai Châu năm 2020
tuyên truyền Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận.
tuyên truyền Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận.