Thư mời tham gia cuộc thi "Sáng tác biểu tượng tỉnh Thanh hóa"
Thư mời tham gia cuộc thi "Sáng tác biểu tượng tỉnh Thanh hóa"
Mời tham dự giải đua xe đạp quốc tế " Một đường đua hai Quốc gia" Hồng Hà, Trung Quốc - Lào Cai, Việt Nam năm 2018
Mời tham dự giải đua xe đạp quốc tế " Một đường đua hai Quốc gia" Hồng Hà, Trung Quốc - Lào Cai, Việt Nam năm 2018
Hỗ trợ tuyên truyền thông báo Thể lệ cuộc thi “Sáng tác biểu tượng tỉnh Thanh Hóa”
Hỗ trợ tuyên truyền thông báo Thể lệ cuộc thi “Sáng tác biểu tượng tỉnh Thanh Hóa”
Cuộc thi viết " Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước"
Cuộc thi viết " Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước"
Thông báo về việc chỉnh sửa bổ sung Thể lệ cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch” Nam Định năm 2018
Thông báo về việc chỉnh sửa bổ sung Thể lệ cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch” Nam Định năm 2018
Hỗ trợ tuyên truyền giới thiệu và thông báo 02 cuộc thi tại tỉnh Bình Phước
Hỗ trợ tuyên truyền giới thiệu và thông báo 02 cuộc thi tại tỉnh Bình Phước
Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng và tiêu đề du lịch tỉnh Hà Giang
Tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu cuộc thi sáng tác biểu tượng và tiêu đề du lịch tỉnh Hà Giang
Tổng cục thể dục thể thao
Giới thiệu chuyên mục bơi an toàn, phòng chống đuối nước