V/v thông tin một số hoạt động, sự kiện và chương trình xúc tiến du lịch Nghệ An năm 2024
V/v thông tin một số hoạt động, sự kiện và chương trình xúc tiến du lịch Nghệ An năm 2024
Thông tin quảng bá du lịch gắn với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm, trình diễn khoa học dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các hoạt động sự kiện, lễ hội tỉnh Bình Định năm 2024
Thông tin quảng bá du lịch gắn với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm, trình diễn khoa học dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các hoạt động sự kiện, lễ hội tỉnh Bình Định năm 2024
Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở VHTTDL từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024
Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở VHTTDL từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024
V/v phát động tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
V/v phát động tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Tổ chức Cuộc thi Thiết kế biểu trưng (Logo) huyện Tuy Phước
Tổ chức Cuộc thi Thiết kế biểu trưng (Logo) huyện Tuy Phước
V/v phối hợp tuyên truyền về Hội thảo quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật trình diễn dân gian và nghệ thuật Chèo trong xã hội đương đại”
V/v phối hợp tuyên truyền về Hội thảo quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật trình diễn dân gian và nghệ thuật Chèo trong xã hội đương đại”
Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Thông báo kết quả sát hạch kỳ tuyển dụng lại viên chức Sở VHTTDL năm 2020
Thông báo kết quả sát hạch kỳ tuyển dụng lại viên chức Sở VHTTDL năm 2020
Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở VHTTDL từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023
Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở VHTTDL từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023
Công văn về việc hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi ảnh về thị xã Buôn Hồ
Công văn về việc hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi ảnh về thị xã Buôn Hồ
Thông báo xét tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 theo nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính Phủ
Thông báo xét tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 theo nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính Phủ
Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá “Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk” năm 2023
Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá “Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk” năm 2023
Phát động Cuộc thi “ Dữ liệu với cuộc sống - Digital Data For Life”
Phát động Cuộc thi “ Dữ liệu với cuộc sống - Digital Data For Life”
Tuyên truyền về cuộc thi chia sẻ công thức chế biến món ăn địa phương
Tuyên truyền về cuộc thi chia sẻ công thức chế biến món ăn địa phương
Lịch trực nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9
Lịch trực nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9