V/v phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”
V/v phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”
v/v hỗ trợ tuyên truyền phổ biến Cuộc thi sáng tác âm nhạc tỉnh Hòa Bình năm 2022
v/v hỗ trợ tuyên truyền phổ biến Cuộc thi sáng tác âm nhạc tỉnh Hòa Bình năm 2022
Phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” năm 2022
Phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Vĩnh Phúc” năm 2022
V/v tiếp tục triển khai Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”
V/v tiếp tục triển khai Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”
Điều Lệ Giải Kéo co tỉnh Nam Định năm 2022
Điều Lệ Giải Kéo co tỉnh Nam Định năm 2022
V/v hỗ trợ thông tin tuyên truyền “Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022”
V/v hỗ trợ thông tin tuyên truyền “Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022”
Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9-2022
Thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9-2022
v/v thay đổi wed cuộc thi ảnh nghệ thuật "Về miền Di tích danh thắng xứ Thanh"
v/v thay đổi wed cuộc thi ảnh nghệ thuật "Về miền Di tích danh thắng xứ Thanh"
v/v hỗ trợ phổ biến, tuyên truyền cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề "Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh" năm 2022
v/v hỗ trợ phổ biến, tuyên truyền cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề "Về miền Di tích, danh thắng xứ Thanh" năm 2022
THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian nhận sản phẩm dự thi Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo), Khẩu hiệu (Slogan) và sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên
THÔNG BÁO Về việc gia hạn thời gian nhận sản phẩm dự thi Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo), Khẩu hiệu (Slogan) và sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên
V/v sử dụng Tài liệu tuyên truyền việc triển khai các dự án tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng
V/v sử dụng Tài liệu tuyên truyền việc triển khai các dự án tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng
QĐ kiện toàn Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX
QĐ kiện toàn Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
Tuyên truyền tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc viết về Cửa Lò
Tuyên truyền tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc viết về Cửa Lò
Hỗ trợ thông báo Cuộc thi sáng tác phác thảo Biểu tượng Quảng Nam.
Hỗ trợ thông báo Cuộc thi sáng tác phác thảo Biểu tượng Quảng Nam.