Phát động Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở”
Phát động Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở”
V/v hỗ trợ tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Sơn La” năm 2022
V/v hỗ trợ tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Sơn La” năm 2022
T/B Về việc ban hành lịch thi đấu môn Bóng đá tại SEA Games 31
T/B Về việc ban hành lịch thi đấu môn Bóng đá tại SEA Games 31
Thể lệ cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Sơn La” năm 2022
Thể lệ cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Sơn La” năm 2022
V/v hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi sáng tác mẫu công trình phù điêu Gia Lộc văn hiến, anh hùng
V/v hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi sáng tác mẫu công trình phù điêu Gia Lộc văn hiến, anh hùng
Hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng
Hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng
Về việc điều chỉnh thời gian dự thi Kế hoạch và Điều lệ cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Về việc điều chỉnh thời gian dự thi Kế hoạch và Điều lệ cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Hỗ trợ công tác tuyên truyền Cuộc thi sáng tác ý tưởng biểu tượng "Ước nguyện Hòa Bình"-Quảng Trị 2022
Hỗ trợ công tác tuyên truyền Cuộc thi sáng tác ý tưởng biểu tượng "Ước nguyện Hòa Bình"-Quảng Trị 2022
V/v phối hợp tuyên truyền tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 (2019-2022)
V/v phối hợp tuyên truyền tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 (2019-2022)
Website cổng thông tin Du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên
Website cổng thông tin Du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên
Thể lệ cuộc thi ảnh "Nét đẹp Phụ nữ Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
Thể lệ cuộc thi ảnh "Nét đẹp Phụ nữ Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
Thể lệ cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Hà Nam"
Thể lệ cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Hà Nam"
Tham gia Cuộc vận động sáng tác nhiếp ảnh về chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng nông thôn mới”
Tham gia Cuộc vận động sáng tác nhiếp ảnh về chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng nông thôn mới”
Phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Điều lệ Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng
Điều lệ Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng