Hỗ trợ tuyên truyền về Cuộc thi Người đẹp Hoa Lư lần thứ III
Hỗ trợ tuyên truyền về Cuộc thi Người đẹp Hoa Lư lần thứ III
Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Cuộc thi ảnh đẹp Du lịch Kiên Giang và Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) Du lịch Kiên Giang
Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá Cuộc thi ảnh đẹp Du lịch Kiên Giang và Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) Du lịch Kiên Giang
Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi "Ảnh Du lịch Tuyên Quang" năm 2022
Tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi "Ảnh Du lịch Tuyên Quang" năm 2022
THÔNG BÁO Về việc phát động Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo), Khẩu hiệu (Slogan) và sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên
THÔNG BÁO Về việc phát động Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo), Khẩu hiệu (Slogan) và sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên
Thông báo về việc phát động cuộc thi ảnh online "Hello Nam Đàn" năm 2022
Thông báo về việc phát động cuộc thi ảnh online "Hello Nam Đàn" năm 2022
Hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
Hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
Phát động Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở”
Phát động Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở”
V/v hỗ trợ tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Sơn La” năm 2022
V/v hỗ trợ tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Sơn La” năm 2022
T/B Về việc ban hành lịch thi đấu môn Bóng đá tại SEA Games 31
T/B Về việc ban hành lịch thi đấu môn Bóng đá tại SEA Games 31
Thể lệ cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Sơn La” năm 2022
Thể lệ cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Sơn La” năm 2022
V/v hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi sáng tác mẫu công trình phù điêu Gia Lộc văn hiến, anh hùng
V/v hỗ trợ tuyên truyền cuộc thi sáng tác mẫu công trình phù điêu Gia Lộc văn hiến, anh hùng
Hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng
Hỗ trợ tuyên truyền Cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng
Về việc điều chỉnh thời gian dự thi Kế hoạch và Điều lệ cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Về việc điều chỉnh thời gian dự thi Kế hoạch và Điều lệ cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Hỗ trợ công tác tuyên truyền Cuộc thi sáng tác ý tưởng biểu tượng "Ước nguyện Hòa Bình"-Quảng Trị 2022
Hỗ trợ công tác tuyên truyền Cuộc thi sáng tác ý tưởng biểu tượng "Ước nguyện Hòa Bình"-Quảng Trị 2022