Hỗ trợ công tác tuyên truyền Cuộc thi sáng tác ý tưởng biểu tượng "Ước nguyện Hòa Bình"-Quảng Trị 2022
Hỗ trợ công tác tuyên truyền Cuộc thi sáng tác ý tưởng biểu tượng "Ước nguyện Hòa Bình"-Quảng Trị 2022
V/v phối hợp tuyên truyền tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 (2019-2022)
V/v phối hợp tuyên truyền tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 (2019-2022)
Website cổng thông tin Du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên
Website cổng thông tin Du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên
Thể lệ cuộc thi ảnh "Nét đẹp Phụ nữ Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
Thể lệ cuộc thi ảnh "Nét đẹp Phụ nữ Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
Thể lệ cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Hà Nam"
Thể lệ cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Hà Nam"
Tham gia Cuộc vận động sáng tác nhiếp ảnh về chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng nông thôn mới”
Tham gia Cuộc vận động sáng tác nhiếp ảnh về chủ đề “Xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng nông thôn mới”
Phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022
Điều lệ Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng
Điều lệ Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng
Thông báo Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Long Xuyên.
Thông báo Hội thi sáng tác biểu trưng (logo) thành phố Long Xuyên.
Hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi ảnh "Check - in Điện Biên" năm 2022
Hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu về Cuộc thi ảnh "Check - in Điện Biên" năm 2022
Lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Lịch tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Lịch trực tết dương lịch 2022
Lịch trực tết dương lịch 2022
Quyết định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước đối với từng cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022
Quyết định về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước đối với từng cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022
Quyết định công nhận sáng kiến cải cách hành chính có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021
Quyết định công nhận sáng kiến cải cách hành chính có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021
Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi giải sáng tác Video clip và bài viết giới thiệu, cảm nhận về du lịch Vĩnh Long năm 2021.
Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi giải sáng tác Video clip và bài viết giới thiệu, cảm nhận về du lịch Vĩnh Long năm 2021.