Thông báo v/v phát động Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021
Thông báo v/v phát động Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ III năm 2021
Thông tin Cuộc thi “Thử thách làm tuyên truyền viên dân số” trên nền tảng TikTok
Thông tin Cuộc thi “Thử thách làm tuyên truyền viên dân số” trên nền tảng TikTok
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021)
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021)
Kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11/7/2021)
Kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11/7/2021)
Thông báo cuộc thi ảnh đẹp du lịch online năm 2021 (đính kèm Thể lệ cuộc thi).
Thông báo cuộc thi ảnh đẹp du lịch online năm 2021 (đính kèm Thể lệ cuộc thi).
Quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa đối với Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Đông Thành Nam
Thể lệ cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận diện thương hiệu "Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam"
Thể lệ cuộc thi sáng tác Logo, bộ nhận diện thương hiệu "Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam"
Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Thông báo Giới thiệu chức danh và chữ ký Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
v/v thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
v/v thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh Nhân kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh
Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh Nhân kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống Covid-19
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống Covid-19
Thông báo Triển lãm Gốm nghệ thuật Việt Nam
Thông báo Triển lãm Gốm nghệ thuật Việt Nam
Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - 2021
Kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - 2021
Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi sáng tác mẫu “Tượng đài Đội quân tóc dài” và ” Tượng Má Kế” năm 2021
Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi sáng tác mẫu “Tượng đài Đội quân tóc dài” và ” Tượng Má Kế” năm 2021
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021
Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021