Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định vừa ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tổ chức Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tổ chức Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2019
Thông báo Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2019
Thực hiện Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, Kế hoạch số 394/KH-SVHTTDL ngày 29/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định về việc tổ chức Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2019; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định thông báo cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế biết để đăng kí tham gia nhằm đảm bảo việc đổi thẻ hướng dẫn viên được thuận lợi và đúng quy định của pháp luật.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khảo sát một số điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
Khai trương khách sạn tiêu chuẩn 4 sao Nam Cường Nam Định
Khai trương khách sạn tiêu chuẩn 4 sao Nam Cường Nam Định
Khai trương Mùa du lịch biển tỉnh Nam Định năm 2019
Khai trương Mùa du lịch biển tỉnh Nam Định năm 2019
Hội nghị phối hợp công tác “Gắn kết hoạt động giáo dục tại bảo tàng và di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định với các cơ sở  giáo dục và doanh nghiệp du lịch”
Hội nghị phối hợp công tác “Gắn kết hoạt động giáo dục tại bảo tàng và di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định với các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp du lịch”
Những điểm mới trong việc cấp thị thực điện tử và danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử tại Nghị định số 17/2019/NĐ-CP
Những điểm mới trong việc cấp thị thực điện tử và danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử tại Nghị định số 17/2019/NĐ-CP
Chợ Tết “ Một thoáng Thành Nam” năm 2019 và tổ chức đón Đoàn Farmtrip khảo sát Hội chợ Viềng Xuân năm 2019
Chợ Tết “ Một thoáng Thành Nam” năm 2019 và tổ chức đón Đoàn Farmtrip khảo sát Hội chợ Viềng Xuân năm 2019
Du xuân trên đất Thành Nam
Du xuân trên đất Thành Nam
Đề án: Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn
Đề án: Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn
Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm, huyện Vụ Bản phát triển loại hình  du lịch giáo dục trải nghiệm - Hướng đi hiệu quả
Khu du lịch sinh thái Núi Ngăm, huyện Vụ Bản phát triển loại hình du lịch giáo dục trải nghiệm - Hướng đi hiệu quả
Lễ công bố chính thức hoạt động Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam
Lễ công bố chính thức hoạt động Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam
Phát động cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Nam Định năm 2018
Phát động cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Nam Định năm 2018
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành theo Luật Du lịch 2017
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành theo Luật Du lịch 2017