Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới
Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn Luật Du lịch số 09/2017/QH 14 và các văn bản quy định chi tiết
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn Luật Du lịch số 09/2017/QH 14 và các văn bản quy định chi tiết
Xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Nam Định
Xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Nam Định
Khai mạc Hội chợ Du lịch - Thương mại Nam Định năm 2017
Khai mạc Hội chợ Du lịch - Thương mại Nam Định năm 2017
                  8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL về thực hiện mục tiêu phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL về thực hiện mục tiêu phát triển Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Phát động cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”
Phát động cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác quản lý hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác quản lý hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Xuân Thủy
Nhà hàng Cánh Diều Vàng Nam Định được vinh danh Doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2017
Nhà hàng Cánh Diều Vàng Nam Định được vinh danh Doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2017
Thành lập Ban quản lý Khu Du lịch Thịnh Long.
Thành lập Ban quản lý Khu Du lịch Thịnh Long.
Sở VHTTDL phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng quản lý kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu du lịch Thịnh Long và Quất Lâm
Sở VHTTDL phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng quản lý kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu du lịch Thịnh Long và Quất Lâm
Tăng cường công tác quản lý chất lượng cơ sở lưu trú du lịch.
Tăng cường công tác quản lý chất lượng cơ sở lưu trú du lịch.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên quy mô toàn quốc
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch trên quy mô toàn quốc
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra công tác triển khai hoạt động du lịch biển năm 2017
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra công tác triển khai hoạt động du lịch biển năm 2017