Tổng cục Du lịch hướng dẫn triển khai thực hiện việc đánh giá điểm đến du lịch.
Tổng cục Du lịch hướng dẫn triển khai thực hiện việc đánh giá điểm đến du lịch.
Bún đũa và Phở bò Nam Định lọt TOP 100 món ăn ẩm thực,  đặc sản tiêu biểu của Việt Nam
Bún đũa và Phở bò Nam Định lọt TOP 100 món ăn ẩm thực, đặc sản tiêu biểu của Việt Nam
Tổng cục Du lịch hướng dẫn việc quản lý hoạt động kinh doanh đón khách du lịch tại các nhà khách, nhà nghỉ của các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Tổng cục Du lịch hướng dẫn việc quản lý hoạt động kinh doanh đón khách du lịch tại các nhà khách, nhà nghỉ của các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Mở hướng phát triển du lịch biển
Mở hướng phát triển du lịch biển
Tổng cục Du lịch hướng dẫn  tiêu chuẩn phiên dịch viên hỗ trợ hướng dẫn viên trong công tác giới thiệu và phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch.
Tổng cục Du lịch hướng dẫn tiêu chuẩn phiên dịch viên hỗ trợ hướng dẫn viên trong công tác giới thiệu và phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch.
Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Luật Du lịch sửa đổi
Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Luật Du lịch sửa đổi
Tổng cục Du lịch hướng dẫn việc cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch.
Tổng cục Du lịch hướng dẫn việc cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch.
Quy định mới về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Ngày 01/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 178/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
Quy định về mức phí thẩm đinh và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, phí thẩm định cấp the Hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Ngày 01/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 177/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Ngày 16/1/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.