Điểm sáng thực hiện nếp sông văn minh trong việc cưới, việc tang tại xã Xuân Kiên huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định
Thực hiện Đề án đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh (NSVM) trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội theo Quyết định số 3123 của UBND huyện Xuân Trường, đến nay việc thực hiện NSVM trên địa bàn xã Xuân Kiên đã đi vào nề nếp. Đến nay 100% cơ sở xóm trên địa bàn xã đều xây dựng quy ước nếp sống văn hóa và đưa việc thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội vào quy ước nếp sống văn hóa khu dân cư; coi đó là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, xếp loại các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Xóm văn hóa”, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng phát triển theo hướng lành mạnh, tiến bộ. Trên cơ sở gìn giữ, kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc giá trị văn hóa mới theo hướng lành mạnh, tiến bộ, văn minh; các quy ước nếp sống văn hóa đặc biệt đề cập đến trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, vai trò của nhân dân trong thực hiện NSVM, các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội.
Thị trấn Quất Lâm, điểm sáng về thực hiện nếp sông văn hóa trong việc cưới, việc tang, mừng thọ của huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Thị trấn Quất Lâm nằm ở phía Tây Nam huyện Giao Thủy, cách thành phố Nam Định 45 km, cách trung tâm huyện Giao Thủy 15 km theo tỉnh lộ 489b và quốc lộ 37b. Dân số toàn thị trấn hơn 09 nghìn nhân khẩu. Đồng bào có đạo Thiên chúa chiếm 23%. Nhân dân thị trấn Quất Lâm chủ yếu sống bằng nghề sản xuất muối, chăn nuôi, trồng cây hoa màu.Với lợi thế về vị trí địa lý và địa hình, Quất Lâm còn đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch, được xem là một mắt xích quan trọng trong tua du lịch Nam Định - đền Trần - vườn quốc gia Xuân Thủy.
Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại thị Thị Trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Thị trấn Ninh Cường huyện Trực Ninh (trước là xã Trực Phú) có trên 10.200 dân, với 94,7% đồng bào Công giáo. Ðược thành lập từ năm 1956, với lợi thế về địa lý kết hợp tiềm năng phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội nên thị trấn Ninh Cường sớm được các cấp, ngành quan tâm, chủ động đề xuất chủ trương nâng cấp trở thành đô thị mới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía tây nam của huyện Trực Ninh.
Thực hiện nếp sống văn minh tại xã Hiển Khánh huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định
Hiển Khánh là một xã đồng chiêm trũng, nằm ở phía bắc huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định, giáp với các xã Cộng Hòa, Hợp Hưng, Tân Khánh, Minh Thuận huyện Vụ Bản và xã Mỹ Thuận huyện Mỹ Lộc. Tổng diện tích đất tự nhiên 1.182,36 ha. Dân số hơn 9.000 nhân khẩu với gần 3.000 hộ, sinh sống tập trung ở 11 thôn. Nghề nghiệp chủ yếu của nhân dân trong xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, chế biến lương thực, cơ khí…
Mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại xã Hải Phương, huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định
Xã Hải Phương nằm về phía Tây Nam huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định, có diện tích đất 497.21 ha đ¬ược chia thành 13 xóm; dân số hơn 2.000 hộ, gần 7.000 nhân khẩu, trong đó có 49% đồng bào theo đạo Công giáo.Xã có một đường trục liên xã, có tỉnh lộ 56 chạy qua, phía đông xã bên kia sông Múc là Quốc lộ 21. Toàn bộ hệ thống giao thông liên xã, liên xóm đều được nhựa hóa và bê tông hóa rất thuận tiện cho việc đi lại. Xã có 3 tr¬ường học ở 3 cấp học (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) đều đạt chuẩn Quốc gia; 13/13 xóm có nhà văn hoá kiên cố khang trang. Xã đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2013.
Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại xã Hải Long huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định
Theo phong tục tập quán của dân tộc ta, từ xưa đến nay lễ cưới và lễ tang chính là biểu hiện nếp sống văn hóa của mỗi gia đình, của cộng đồng và toàn xã hội. Từ bao đời nay việc tổ chức lễ cưới, lễ tang ở xã Hải Long huyện Hải Hậu vừa kế thừa truyền thống phong tục, tập quán, mang bản sắc riêng của địa phương, vừa thay đổi theo sự phát triển của thời đại.
Những nội dung chính của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Ngày 08/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nhằm mục đích phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở; bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư
Những chuyển biến tích cực trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nam Định
Năm 2017 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; là năm thứ hai thực hiện Chương trình hành động số 04-CT/TU ngày 16/02/2016 của Tỉnh ủy Nam Định về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Nam Định, Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/6/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XIX về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nam Định”.
Nâng cao chất lượng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng (thôn, xóm, tổ dân phố) văn hóa góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh Nam Định
Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng (thôn, xóm, TDP) văn hóa” được thực hiện có hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân
Huyện Ý Yên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017, triển khai hoạt động văn hóa thông tin năm 2018
Sáng ngày 10/01/2018, tại Hội trường Văn hóa trung tâm huyện, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) huyện Ý Yên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2017, triển khai hoạt động văn hóa thông tin năm 2018
Nâng cao chất lượng tủ sách nhà văn hóa thôn, xóm
Nâng cao chất lượng tủ sách nhà văn hóa thôn, xóm