Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao Du lịch và Gia đình
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao Du lịch và Gia đình
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao Du lịch và Gia đình
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao Du lịch và Gia đình
Công bố công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng + lắp đặt công trình các hạng mục Sea Game 31 và gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị công trình các hạng mục phục vụ Seagame 31
Công bố công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng + lắp đặt công trình các hạng mục Sea Game 31 và gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị công trình các hạng mục phục vụ Seagame 31
hông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ SEA Games 31 và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
hông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ SEA Games 31 và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công bố công khai Kết quả Lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu và gói thầu Tư vấn Thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả Lựa chọn nhà thầu dự án Các hạng mục phục vụ Sea games 31
Công bố công khai Kết quả Lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu và gói thầu Tư vấn Thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả Lựa chọn nhà thầu dự án Các hạng mục phục vụ Sea games 31
Quyết định công bố công khai Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo mặt sân cỏ Sân vận động Thiên Trường phục vụ Seagames 31 và dự án Các hạng mục phục vụ Seagame 31
Quyết định công bố công khai Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo mặt sân cỏ Sân vận động Thiên Trường phục vụ Seagames 31 và dự án Các hạng mục phục vụ Seagame 31
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Sửa chữa, cải tạo mặt sân cỏ Sân vận động Thiên Trường phục vụ Sea games 31
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Sửa chữa, cải tạo mặt sân cỏ Sân vận động Thiên Trường phục vụ Sea games 31 (đã được đăng lên hệ thống đấu thầu bộ Kế hoạch số Kế hoạch 20210521430-00)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê tài sản công
Thông báo mời thầu
Dự án sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn
Tu bổ, tôn tạo di tích đền Am, thị trấn Nam Giang huyện Nam Giang huyện Nam Trực tỉnh Nam Định
Thông báo mời chào hàng
Tu bổ, tôn tạo di tích đền Am, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn
Tu bổ, tôn tạo mái tiền đường di tích đình Ruối, xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn
Tu bổ, tôn tạo mái đền di tích chùa Nề, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn
Tu bổ, tôn tạo di tích Cầu Ngói, xã Bình Minh huyện Nam Trực tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn
Tu bổ, tôn tạo mái đền di tích đền An Cư, xã Xuân Vinh huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định