Số/Kí hiệu 19/QD-SVHTTDL
Trích dẫn Quyết định ban hành quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 07-01-2019
File gắn kèm
vb4-19.pdf