Số/Kí hiệu 146/TB-SVHTTDL
Trích dẫn Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2019
Ngày ban hành 08-03-2019
File gắn kèm
vb3-146.pdf