Số/Kí hiệu 183/SVHTTDL-QLDL
Trích dẫn V/v đăng tải Dự thảo Quyết định quy định Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh
Ngày ban hành 19-03-2019
File gắn kèm
vb3-183 (1).pdf
11111.pdf