Số/Kí hiệu 287/KH-SVHTTDL
Trích dẫn V/v triển khai chính quyền điện tử năm 2019 của Sở VHTTDL
Ngày ban hành 25-04-2019
File gắn kèm
vb3-287.pdf