Số/Kí hiệu 73/KH-UBND
Trích dẫn Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL"
Ngày ban hành 21-05-2019
File gắn kèm
KH ung dung CNTT ve PBGDPL.pdf