Số/Kí hiệu 195/QĐ-SVHTTDL
Trích dẫn V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 30-05-2019
File gắn kèm
vb4-195.pdf