Số/Kí hiệu 194/QĐ-SVHTTDL
Trích dẫn Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 30-05-2019
File gắn kèm
c tuyết.pdf