Số/Kí hiệu 185/QĐ-SVHTTDL
Trích dẫn Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 15-05-2019
File gắn kèm
vb4-185 (2).pdf