Số/Kí hiệu 327/QĐ-SVHTTDL
Trích dẫn Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 23-07-2019
File gắn kèm
vb4-327.pdf