Số/Kí hiệu 23/2019/QĐ-UBND
Trích dẫn Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 25-07-2019
File gắn kèm
Quy dinh_ban_hanh_Quy_che_TNMT.pdf