Số/Kí hiệu 2750/QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 07-08-2019
File gắn kèm
Cong bo TTHC theo ND 54 - Cuc VHCS.pdf