Số/Kí hiệu 652/BC-SVHTTDL
Trích dẫn V/v báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí III/2019, triển khai nhiệm vụ IV/2019 của Sở VHTTDL
Ngày ban hành 05-09-2019
File gắn kèm
BCCCHC QUY III 05.9.2019 (ok) (1).pdf