Số/Kí hiệu 2445/QĐ-UBND
Trích dẫn Quyết định v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Nam Định
Ngày ban hành 11-04-2019
File gắn kèm
QD phe duyet phuong an don gian hoa 2019.pdf