Số/Kí hiệu 2576/QĐ-UBND
Trích dẫn QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Ngày ban hành 22-10-2020
File gắn kèm
QDCB TVIEN(2825 BVHTTDL)SVHTTDL 16102020.pdf