Số/Kí hiệu 2745/QĐ-UBND
Trích dẫn Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Ngày ban hành 16-11-2020
File gắn kèm
7444df1fea453d2dQTNB_09LVUC_THU_VIEN(112020).pdf