Số/Kí hiệu 45/NQ-CP
Trích dẫn Nghị quyết phiên họp triển khai công việc của chính phủ sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
Ngày ban hành 16-04-2021
File gắn kèm
NQ 45.pdf