Số/Kí hiệu 80/TB-UBND
Trích dẫn Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày ban hành 20-05-2021
File gắn kèm
TB hop ve COvid ngay 19.5.pdf